MeyerHaugen

Direktør sikkerhet og samsvar

Amedia har gjort vesentlige investeringer i cyber security de senere år for å nå det neste nivået innen sikkerhet. Vi skal nå ytterligere utvikle og forvalte sikkerhetsfunksjonen og søker derfor en direktør for sikkerhet og samsvar til å lede dette arbeidet. Du vil bli ansatt i Amedia AS, morselskapet til Amedia-konsernet, og jobbe i konsernsjefens stab. Dette er en sentral nøkkelrolle som er tett på konsernledelse, IT og utviklingsmiljøet.

Du står fritt og har nødvendig myndighet til å prioritere ressurser i forbindelse med hendelseshåndtering, til å gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak og gi pålegg om utbedringer. Vi søker en motivert, engasjert, selvstendig og fremtidsrettet leder for fagområdet, som omfatter alt fra IT-sikkerhet til personvern og beredskap.

Vi ønsker å gi deg som kandidat et så godt bilde som mulig av hva denne rollen dreier seg om. I følgende podkast tar vi en prat med konserndirektør Pål Nedregotten om hans tanker rundt rollen og ønsket profil: Hør podcast om stillingen

Sentrale arbeidsoppgaver

Ønsket bakgrunn/kompetanse

For å lykkes som leder i Amedia, er følgende egenskaper viktige:

For å lykkes i denne rollen er det videre en forutsetning at du trives i komplekse matriseorganisasjoner. Du har utpreget gode samarbeidsevner og kommuniserer på en måte som gjør at du lett får ulike beslutningstakere på ulike nivåer med deg. Du er en visjonær profil som evner å tenke helhetlig. Det er videre forventet at du kjenner deg igjen i og etterlever Amedias verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Rett ressurs vil få en unik mulighet til å lede og ytterligere forme sikkerhetsområdet i et av Norges ledende mediehus.

Vårt løfte til deg
Vi lover deg en rolle i et mediekonsern som betyr noe for folk. Hver dag serverer vi journalistikk og innhold av høy kvalitet. Vi er i rivende utvikling i tillegg til at vi utvikler Norges beste mediearbeidsplasser. Vi vil bli det beste arbeids- og utviklingsmiljøet for alle som jobber i media.

For ytterligere spørsmål eller en konfidensiell prat ta kontakt med rådgiver Petter Meyer i MeyerHaugen på petter@meyerhaugen.no eller 959 79 054.

Du kan lese mer om hvordan det er å jobbe i Amedia her.