MeyerHaugen

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største fellesskap for bedrifter. Vår jobb er å sikre medlemsbedriftene gode rammebetingelser, lønnsomhet og forutsigbarhet. Nå styrker vi vår satsning på teknologimiljøet i avdelingen IT, innovasjon – og utvikling. Vi søker derfor en løsningsarkitekt for web-plattformen som kan bidra med å løfte oss videre mot sky, og utnytte forretningspotensialet som ligger i et slikt skifte.

Om rollen

Løsningsarkitekten skal være vår tekniske mentor  og naturlige sparringspartner for øvrige utviklere, samt vise vei for hvordan plattformen videreutvikler seg teknisk. Webteamet balanserer ønskene til over 40 nettsteder og med et stort antall redaktører. De som forvalter og videreutvikler vår Optimizely publiseringsplattform sammen med deg, består av sterke fagprofiler som dekker kompetanse gjennom hele plattformlaget. Du vil i tillegg til Webteamet ha løsningsansvarlig, virksomhetsarkitekt og driftssjef som dine nærmeste faglige lagspillere.

Du er/har

Vi kan tilby
 

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner MeyerHaugen ved Daniel Pedersen for eventuelle spørsmål eller en konfidensiell prat. Han når du på telefon 406 01 792 eller daniel@meyerhaugen.no.