MeyerHaugen

Miles er et verdibasert IT-konsulentselskap med en tydelig visjon om å være en fremragende arbeidsplass. Siden 2005 har vi bygget et ledende og høykompetent fagmiljø innen IT, basert på to tydelige kjerneverdier: faglig autoritet og varme. Disse verdiene skal alltid være retningsgivende for våre kortsiktige og langsiktige valg, beslutninger og prioriteringer. Verdiene styrer vår adferd og skaper vår kultur. Sammen med visjonen utgjør de selskapets DNA.

Vi er i dag 230 ansatte fordelt på seks lokasjoner i Norge og to i Litauen. Våre konsulenter leies ut både på individuell basis og som integrerte team, sistnevnte modell under merkevaren Komponent. Vi har en kompetent og ambisiøs hovedeier i Equip, samtidig som et flertall av de ansatte er med på eiersiden.

Miles har en sterkere posisjon i markedet enn noensinne og er i betydelig vekst både i antall ansatte og i omsetning. Samtidig er det et stort potensial for videre utvikling. Nøkkelen for videre suksess er å forvalte og foredle visjonen, verdiene og kulturen. Samtidig skal vi kontinuerlig fornye og forbedre oss og sikre fortsatt lønnsom vekst. For å lykkes med dette ansetter vi nå en ny konserntjener.

Om jobben
I Miles rekrutterer og utvikler vi ledere som følger prinsipper for tjenende ledelse. Vi har valgt å titulere alle ledere i selskapet som «tjenere». Det betyr at ditt ansvar som konserntjener er tilsvarende det du finner som konsernsjef i andre selskaper. Tittelen konserntjener ble kåret til Norges Beste Stillingstittel i 2018. Som konserntjener er hovedansvaret ditt å levere lønnsom vekst basert på visjonen om en fremragende arbeidsplass, en tillitsbasert kultur og våre kjerneverdier; faglig autoritet og varme.

Fra en allerede sterk posisjon skal du utvikle selskapet videre og sørge for at vi i vårt tredje tiår fremdeles er en ledestjerne i markedet. Ansvaret ditt omfatter blant annet følgende tre hovedområder:

Hvem ser vi etter
Dersom du tror at du kan være en kandidat for stillingen, vil vi gjerne bli kjent med deg. Vi mener følgende egenskaper og bakgrunn er grunnleggende for å lykkes i jobben:

Vårt løfte til deg
Vi kan love deg en jobb hvor du får jobbe med de dyktigste og varmeste folkene i bransjen. Som i alle andre stillinger med mye ansvar, må du tåle press, høyt tempo og utfordringer. Men du vil ikke stå alene – vi vil gjøre alt vi kan for at du skal lykkes!

Vil du vite mer?
Det er viktig for oss å gi deg som kandidat et tydelig bilde av hva denne jobben egentlig handler om. Derfor har vi intervjuet styreleder i Miles AS, Torkild Hebbert Haukaas, om hva som kreves i rollen som konserntjener i Miles. Hør intervjuet her! Intervju om rollen som konserntjener i Mileshttps://bit.ly/3i98ExQ 

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Meyerhaugen ved Managing Partner Petter Meyer tlf: 959 79 054 eller Manager Øystein Gjuvsland tlf: 991 10 955.