MeyerHaugen

Hvordan kan vi fikse IT-rekruttering? Fra Arendalsuka

Mange organisasjoner, både private og offentlige, har store utfordringer med å ansette kompetente personer innen IT. Private bedrifter må si fra seg oppdrag, og mange offentlige reformer blir uløst. Det er altså en stor miss match mellom tilbud og etterspørsel av IT-kompetanse. Hvorfor er det slik, og hva bør organisasjoner som trenger IT-folk gjøre?

I denne podcasten spør vi Øyvind Huseby – Administrerende Direktør ITK Norge, Morten Brekke – Viserektor for utdanning – Universitetet i Agder og
Sverre Haugen – Partner og leder for innovasjon i rekrutteringsselskapet MeyerHaugen om nettopp dette.