MeyerHaugen

Mangfold i lederrekruttering med Lise Klaveness og Siv Jensen

Under SHE Conference i Oslo Spektrum snakket vi med Siv Jensen og Lise Klaveness om mangfold i rekruttering av ledere.
//
During SHE Conference in Oslo Spektrum we spoke with Siv Jensen and Lise Klaveness about gender diversity in recruitment of leaders.