MeyerHaugen

For å gi deg bedre informasjon som kandidat har MeyerHaugen spilt inn en podkast som supplement til denne stillingsannonsen. I podkasten intervjues CEO Sjur Gaaseide og Senior Manager Sustainable Growth Hanne Solem om selskapet, deres forventninger til rollen, og hva du kan forvente deg i denne jobben. Du kan lytte til stillingspodkasten her.

Deloittes formål er «To make an impact that matters». Vi er opptatt av å utgjøre en positiv forskjell for kunder, kollegaer og for samfunnet lokalt og globalt. Samfunnsansvar og bærekraft er begge viktige fokusområder i vår forretningsvirksomhet – både gjennom bistand til at kunder når sine bærekraftsmål, og i måten vi etterlever egne verdier.

Nå skal vi ansette en leder for Corporate Responsibility and Sustainability som kan ta det helhetlige ansvaret for dette domenet.  Rollen er sentral i vår strategiske satsning på samfunnsansvar og bærekraft.

Hvis du har et genuint engasjement for klima og bærekraft, samtidig som du ønsker å bidra til et bedre samfunn lokalt og globalt, da bør du lese videre!

Om jobben
I denne rollen vil du jobbe med å videreføre og utvikle vårt arbeid innen samfunnsansvar og bærekraft. Du vil ha fokus på å videreutvikle og implementere våre globale ambisjoner i en norsk kontekst, med vekt på utslippsreduksjoner, policies og prosesser og økosystempåvirkning.

I dette arbeidet vil du samhandle tett med Deloittes internasjonale nettverk for Corporate Responsibility & Sustainability, og representere selskapet på ulike arenaer, både internt og eksternt. Vi jobber med en rekke pro bono prosjekter (Impact Foundation), frivillighet (Impact Day) og strategiske partnerskap, og du vil ha et overordnet ansvar for disse initiativene.

Utover dette vil du jobbe med initiativer for å bidra til bevisstgjøring, kompetanseheving og økt engasjement for bærekraft på tvers av fagmiljøer i Deloitte. Du vil lede et team med prosjektledere og samarbeide med bærekraftsambassadører innen ulike fagfelt som er pådrivere for arbeidet.

Hvem vi ser etter?
For å lykkes i en jobb som dette bør du samarbeide godt med andre og være dyktig til å bygge relasjoner på tvers av fagområder. Jobben stiller krav til at du kan se nye muligheter og tar initiativ, i samarbeid med et faglig sterkt kompetansemiljø som bidrar til gjennomføring. Vi vil se etter følgende egenskaper når vi vurderer kandidater til stillingen:

 

Den endelige vurderingen av kandidater vil gjøres basert på relevant erfaring, faglig engasjement og utdanning.

Vårt løfte til deg
I Deloitte vil du bli en del av et fellesskap hvor du får være med å påvirke din egen og selskapets videre utvikling. Du vil få jobbe med interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig kunnskapsmiljø, både nasjonalt og internasjonalt. Vårt arbeidsmiljø bygger på tillit, samarbeid og nytenkning.

Som samfunnsaktør, arbeidsgiver og tjenesteleverandør har Deloitte et stort fokus på mangfold. Deloitte ser at ulike perspektiver fremmer nytenkning, gir dypere innsikt og bedre beslutninger, og ikke minst mobiliserer potensialet til medarbeiderne. Deloitte ønsker derfor et stort mangfold blant søkere.

Ønsker du å vite mer?
Vil du ta en uforpliktende prat og få svar på det du lurer på? Ta kontakt med vår rekrutteringspartner i MeyerHaugen AS, Petter Meyer via petter@meyerhaugen.no – tlf. 959 79 054 eller Veronica Truong Jensen via veronica@meyerhaugen.no – tlf. 918 52 885.

Om Deloitte
Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. De etterstreber å hjelpe sine kunder med å realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet og utvikle potensialet i sine ansatte. Deloittes viktigste verdiskapning skjer i møte mellom mennesker, både i og utenfor organisasjonen. Det er medarbeidere som hver dag bidrar til å utgjøre en forskjell for hverandre, for oppdragsgivere og samfunnet som helhet. Du kan lese mer om dette i Impact Report 2020 på www.deloitte.no.

Arbeidssted er i Oslo, Bjørvika (Barcode)