MeyerHaugen

I løpet av vår over 200 års historie har vi bidratt til å løse et viktig samfunnsoppdrag ved å sikre liv, helse og verdier for kundene våre. I Gjensidige engasjerer vi oss. Vi fokuserer på å skape trygghet, tenke nytt og ta sats for at våre kunder skal være best mulig forberedt på fremtiden.

Vi er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 4000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. En av grunnene til at lykkes bra, er at vi ligger langt fremme digitalt. For å sikre at vi fortsetter med det trenger vi de dyktigste teknologene, og ikke minst; de dyktigste arkitektene!  
Nå ansetter vi en virksomhetsarkitekt.

Hvis du tenker det kan være spennende å sette retning og strategi for teknologisk plattform og fremtidig teknologisk fleksibilitet i et av Nordens største børsnoterte skadeforsikringskonsern, da bør du lese videre. Hvis du i tillegg har en særlig kjærlighet for infrastruktursiden av virksomhetsarkitektur, da kan dette være en veldig spennende match.

Om jobben
Som virksomhetsarkitekt hos oss går du inn i avdelingen Teknologistyring som er sentralt plassert i divisjonen Teknologi & Infrastruktur. Enheten er førende i beslutningsprosesser angående teknologianvendelse i konsernet, og arbeider i tett dialog med ledelse og utviklingsavdelinger. 
Arbeidet ditt vil favne virksomhetsarkitektur bredt; Gjensidiges skyreise, innføring av nytt kjernesystem, innovasjon, samt arbeid på tvers av prosjekter, divisjoner og geografi. Du vil samtidig få et særskilt ansvar rundt forvaltningen av teknologiarkitektur. Det vil være din jobb å bidra til at selskapet fatter best mulige beslutninger for å bygge en sikker, stabil og fremtidsrettet teknologisk plattform. Du vil være en sentral bidragsyter ved oppsett av struktur for arbeid med infrastruktur i divisjonen. 

Jobben innebærer følgende oppgaver: 

Hvem ser vi etter? 
Dette er en rolle som krever god generell kompetanse innen virksomhetsarkitektur og med demonstrert styrke innen infrastruktur – sky og on-premise. Følgende vil telle positivt når vi vurderer kandidater til stillingen:

Personlige egenskaper
Hvis du trives med å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger, og vil bruke din forståelse av forretningen til å finne gode løsninger, da vil du sannsynligvis trives i denne jobben. Du vil måtte jobbe selvstendig, og ta eierskap til domenet du får ansvar for. Stillingen krever at du er nysgjerrig på å forstå hvordan ting henger sammen, og at du kan knytte relasjoner og kommunisere tydelig på tvers av organisasjonen. 

Vårt løfte til deg
Dersom du er rett kandidat, kan vi love deg en spennende jobb hvor du får fokusere på faget ditt. Utover dette tilbyr gjensidige:

Mer info?
Vi ønsker å gi deg som kandidat et bedre bilde av hva denne jobben handler om. I følgende podkast kan du høre et intervju med Thomas Minet Kinge og Øystein Bergstrøm
Løkken i Gjensidige når de blir intervjuet om jobben: Podkastintervju om jobben

Noe du lurer på? Interessert i en uforpliktende prat? Ta kontakt med Daniel Pedersen (daniel@meyerhaugen.no / 406 01 792) eller Gabriella Nyborg (gabriella@meyerhaugen.no/ 454 18 002)i MeyerHaugen.