MeyerHaugen

Grunnet stillingens art kjøres rekrutteringsprosessen anonymisert. VI ønsker en innledende kontakt med kandidater før arbeidsgiver eksponeres.

Om rollen
Som CISO vil du ha ansvar for å sikre organisasjonens krav og måloppfyllelse innen IT-sikkerhet, risiko og kvalitetsstyring. Du vil sitte som del av organisasjonens IT-ledergruppe. Rollen innebærer blant annet følgende ansvar og oppgaver:

Hvem ser vi etter?
Vi ønsker å komme i dialog med kandidater som er motivert og kvalifisert for å jobbe med hovedansvar for cybersikkerhet i en stor og kompleks organisasjon. Vi ser etter følgende når vi evaluerer kandidater til stillingen:

Dersom du ønsker mer informasjon – legg inn en søknad eller ta kontakt med Sverre Haugen i MeyerHaugen for en konfidensiell og uforpliktende prat (sverre@meyerhaugen.no 924 01 771)