MeyerHaugen

LEAN Manager
Fabrikken i Halden har produksjonslinjer på et høyt automatiseringsnivå. Rutinene i produksjonen sikrer kontinuerlig utvikling og effektivisering med stor vekt kvalitet og et høyt servicenivå overfor kundene. Fabrikken innehar flere kvalitets- og miljøsertifiseringer og er også godkjent av FDA for produksjon av legemidler til det amerikanske markedet.
For å ha ansvaret for selskapets Operational Excellence funksjon søker vi en LEAN Manager. Vår nye LEAN manager får ansvaret for å ivareta vår OpEx- og Lean operativstruktur i selskapet, og for å oppfylle selskapet kortsiktige og langsiktige mål for forbedret kvalitetsytelse, økte servicenivåer og redusert vareforbruk, slik at vi oppnår en forbedring av vår driftseffektivitet.

Ansvarsområder:

Hvem ser vi etter?
Vi ser etter deg som har erfaring innenfor produksjonsledelse, og har jobbet med prosessforbedring og effektivisering. Du har gjerne en teknisk bakgrunn på bachelornivå, og har sertifisering innenfor OpEx, Lean, Six Sigma eller PMI. Du er glad i tall og er analytisk. Du liker å grave deg ned i tallene, samtidig som du ser de store linjene. Du er en som ved hjelp av engasjement og kunnskap evner å få folk med deg, du er dyktig til å tilpasse din kommunikasjon og du har evnen til å coache både på individ nivå og i grupper. Din arbeidsform kjennetegnes ved struktur, systematikk og at du har en sterk drive for å få til ting.  

Ønsket kompetanse:

Vi tilbyr:

Medarbeidernes engasjement bidrar til fremgang.

Våre medarbeidere i Fresenius Kabi bidrar hver dag med sitt engasjement, sin innsats, kompetanse og kunnskap. Slik kan vi lage produkter med høy kvalitet og levere til sykehus og apotek, nasjonalt og internasjonalt. Våre medarbeidere er en meget viktig ressurs og bidrar til vår fremgang.

Vår visjon "Caring for Life"

Fresenius Kabi står for framskritt og kvalitet i utviklingen av innovative produkter og tjenester for terapi og pleie av alvorlig syke mennesker – i og utenfor sykehusene. Våre produkter redder og beskytter liv, og de tjenestene vi kan tilby bidrar til å forbedre pasientenes livskvalitet. En avgjørende faktor når vi skal nå vår visjon, er våre medarbeidere og deres kunnskap.