MeyerHaugen

Om stillingen

Norsk filminstitutt søker en produksjonsrådgiver i Oslo. Stillingen er plassert avdeling for Produksjon og Internasjonale Relasjoner (PIR). Produksjonsrådgiveren vil inngå i et team av produksjonsrådgivere og rapporterer til seksjonsleder for produksjon.
Stillingen vil saksbehandle søknader om tilskudd til norske filmer, med spesielt ansvar for spillefilmområdet.

Hvem er du

Som produksjonsrådgiver skal du bidra til at det blir utviklet og produsert et bredt og variert tilbud av norske audiovisuelle produksjoner av høy kunstnerisk og kulturell kvalitet, som har potensial til å utfordre og nå et stort publikum både nasjonalt og internasjonalt og som bidrar til en profesjonell, likestilt og bærekraftig bransje. Du har genuin interesse for norsk spillefilm og de prosesser som realiserer og formidler dem. Du må være interessert i å diskutere og vurdere grep og tiltak som bedrer forholdene for norsk drama. NFI verdsetter evnen til å ta initiativ for kontinuerlig forbedring av oppgaveløsningen. Du samarbeider godt og har en profesjonell holdning til film og forvaltningsfagene.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

Søker må ha:

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

Lønn i henhold til statens regulativ.  Stillingen er innplassert som seniorrådgiver SKO 1364 i 65-72, (594 300,- – 677 600,-).
Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjonsbetingelser (pliktig medlemstrekk på 2% fra bruttolønn).
Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. NFI har et dynamisk og kompetansedrevet arbeidsmiljø. Du får spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som vil bidra til å fremme film- og serieproduksjoner av høy kvalitet både nasjonalt og internasjonalt.
 

Spørsmål om stillingen

Andre opplysninger

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten | Arbeidsgiverportalen (difi.no)
I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker søke om unntak fra offentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden din. Søkere vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.