MeyerHaugen

Kategoriansvarlig teknisk innkjøp

TINE SA skal rekruttere teknisk Innkjøper til konsernets sentrale innkjøpsavdeling. Kategoriansvarlig tekniske leveranser, vil være ansvarlig for utvikling av kategoristrategier og anbudsprosesser, og vil være en viktig støtte for TINE’s anlegg i anskaffelser av teknisk utstyr, grossistmateriell og håndverkstjenester. Rollen inngår i teamet for tekniske kjøp, og stillingen rapporterer til Innkjøpssjef – tekniske kjøp. Denne stillingen spiller en sentral rolle i anbudsfasen før ansvaret overleveres drift. Innkjøp skal støtte og bidra til å sikre leveransen av god og stabil merkevarekvalitet på våre produkter, med et overordnet fokus på å øke TINEs konkurransekraft ved å utnytte produksjonskapasiteten effektivt.

TINE kjøper inn varer og tjenester for 7 milliarder kroner årlig. TINE sitt innkjøpsteam er en viktig del av konkurransekraften til TINE. Teamet har ansvar for å levere på TINEs innkjøpsmål innen økonomi, bærekraft og kvalitet. Innkjøpsavdelingen består av 25 personer med ekspertise på ulike innkjøpskategorier. Innkjøp er en del av konsernområdet Økonomi og Finans og rapporterer til CFO.

Som kategoriansvarlig innkjøper i TINE blir du del av et team på 4 medarbeidere med høy fagkompetanse innen tekniske innkjøp. Teamet kjennetegnes av dyktige kolleger, som støtter hverandre og bidrar til å gjøre hverandre gode. Totalt består innkjøpsavdelingen av 25 personer og har en flat organisasjonsstruktur bestående av en liten ledergruppe og innkjøpere med ekspertise innen ulike innkjøpskategorier.

Hva er ditt ansvar?
Sentrale oppgaver vil være knyttet til å jobbe strategisk og langsiktig med kategorien tekniske kjøp, samtidig som du skal gjennomføre prosjekter for investeringskjøp og rammeavtaler. Arbeidet følger godt etablerte prosesser, men det er samtidig behov for kreativitet og nytenkning i innkjøpsarbeidet. Stillingen innebærer stor frihet under ansvar, og vi forventer at du trives med å jobbe selvstendig. Arbeidssted for stillingen er i Oslo og noe reising må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner
Du har sannsynligvis utdannelse på bachelornivå og har god teknisk forståelse/interesse. Vi ser for oss at du har noen års arbeidserfaring og opparbeidet en innkjøpskompetanse.

Dersom du har kompetanse og interesse for teknisk utstyr og installasjoner, kan du være den vi ser etter. Vi tror forøvrig at du har god kontrakts- og juridisk forståelse, og har dokumentert gjennomføringsevne i prosjekt og forhandlinger, samt analysearbeid.

Videre tror vi du har generelt god teknisk og økonomisk forståelse med en sterk driv etter å oppnå gode resultater og levere kvalitet.

Personlige egenskaper
Vi ser etter en fremoverlent og proaktiv ressurs som evner å løfte TINE, samt bidrar positivt inn til arbeidsmiljøet i Innkjøpsavdelingen.  Du tilpasser deg ulike miljøer, har gode formidlingsevner, kommuniserer godt med alle i organisasjonen og er en god relasjonsbygger.

Dine kolleger beskriver deg som en nysgjerrig, kontaktskapende lagspiller med gode formidlingsevner og stor gjennomføringskraft. Du har både en systematisk og løsningsorientert tilnærming. Du trives med å ta tak i problemer og finne nye løsninger.

Hvis du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen, tror vi du vil få en givende jobb hos oss!

Vi tilbyr
I denne rollen får du stor påvirkning både internt i selskapet og mot andre selskaper og leverandører til TINE. Hvis du motiveres av et ønske om å lære metodikk som skaper gode resultater og utvikle deg innen innkjøpsfaget, vil du både lykkes og trives hos oss.

Du vil være en ressurs på innkjøpsprosessen og støtte våre interne kunder på en forutsigbar og profesjonell måte. Gjennom din kompetanse sikrer vi at kontraktene våre er tilgjengelige og enkle å benytte for våre interne kunder. I tillegg vil du være en pådriver for at TINE når sine bærekraftmål. Hos oss får du stor mulighet til å videreutvikle deg faglig og bli en del av et miljø med svært kompetente og hyggelige kolleger.

Vil du vite mer?
Lytt gjerne til podcastintervjuet med innkjøpssjef Torbjørn Haug for å bli bedre kjent med stillingen her.

Ta gjerne kontakt med innkjøpssjef teknisk Torbjørn Haug på telefonnummer 957 73 237 eller Ellen Ruth i Meyer Haugen på tlf. 907 28 963 for mer informasjon eller en uformell prat om stillingen.