MeyerHaugen

Formål / Generell karakteristikk

IKT-avdelingen har ansvaret for å utvikle, forvalte og drifte Bane NORs samlede system- og infrastruktur portefølje både for administrative systemer så vel som vår togfremførende infrastruktur. Bane NOR har etablert en enhet for Digital Sikkerhet med i dag 17 spesialister under IKT-avdelingen. Enheten Digital Sikkerhet har ansvar for å definere og drive utvikling av digital sikkerhet i Bane NOR mot visjonen om å være ledende på digital sikkerhet for jernbane i Europa. Vi skal tydeliggjøre og operasjonalisere hensiktsmessig styringssystem og risikostyring, etablere ønsket digital sikkerhetsadferd, bistå  forretning, systemeier og prosjekter med å oppnå akseptabel risiko, og effektivt oppdage og håndtere sikkerhetshendelser på en slik måte at forretningsmessig konsekvens reduseres.

Som Leder for sikkerhet & arkitektur i ERTMS programmet i Bane NOR vil du være med på et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge og sikre en forsvarbar nasjonal kritisk digital infrastruktur.  

Hos oss får du mulighet til å jobbe i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag som tilrettelegger for togfremføringen i det ganske land! Jernbanen gjennomgår nå en stor modernisering, og sammen med viktige utbyggingsprosjekter skal digitalisering og ny teknologi sørge for bedre punktlighet, økt pålitelighet og sikkerhet, og et viktig bidrag i klimakampen. Vår nye Leder for sikkerhet & arkitektur i ERTMS programmet har primærfokus å sørge for at digital sikkerhet er godt integrert i leveransene, samt påse at sikkerhet kommer tettere på forretningssiden i Bane NOR. Dette fordrer solid forretningsforståelse og erfaring med omstillingsprogrammer hos foretrukken kandidat.

Vi ønsker å gi deg som kandidat et større innblikk i hva denne jobben innebærer. Om du er nysgjerrig på å vite mer, kan du lytte til podkast hvor Tom Remberg, CISO i Bane NOR, deler sine tanker om hva som kreves i denne rollen. 

Podcast med CISO Tom Remberg

Viktigste ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Som Leder for sikkerhet & arkitektur i ERTMS programmet vil du gå rett inn i Norges største moderniserings-/digitaliseringsprogram. Over de neste 10 årene skal vi digitalisere hele signal og trafikksystemet på jernbanen. Dette er nasjonal, kritisk infrastruktur som gjør at svært høy sikkerhet fordres i løsningene. Vår nye Leder for sikkerhet & arkitektur skal sørge for at disse løsningene har de rette sikkerhetskapabiliteter på plass for å ivareta og støtte kravene til sikkerhet. Faglig ansvar for en håndfull ressurser innenfor fagområdet står også sentralt. Ønsket profil har gjerne konsulentbakgrunn, og har flere års overførbar erfaring fra prosjekter i større, komplekse organisasjoner.

Oppgaver inkluderer blant annet:

Kvalifikasjoner

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen. «Kandidaten som tiltrer stillingen må kunne sikkerhetsklareres i henhold til sikkerhetsloven.»

Personlige egenskaper

Rollen vil kreve at du er utholdende, ikke alle prosesser vil ha fremdriften du ønsker. Trygg ydmykhet er en fordel når du skal sette deg inn i kompleksiteten hos oss. Du må være selvstendig nok til å ta avgjørelser og kunne si ifra på en diplomatisk måte når det er behov for det. 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.
Du vil også finne mer informasjon i  Banepodden

Vi tilbyr

Ta gjerne kontakt med Mona (mona@meyerhaugen.no)  eller Daniel (daniel@meyerhaugen.no) hos MeyerHaugen AS, for en uformell og konfidensiell prat om rollen.