MeyerHaugen

IKT-avdelingen har ansvaret for å utvikle, forvalte og drifte Bane NORs samlede system- og infrastruktur portefølje både for administrative systemer så vel som vår togfremførende infrastruktur. Bane NOR har etablert en enhet for Digital Sikkerhet med i dag 17 spesialister under IKT-avdelingen. Enheten Digital Sikkerhet har ansvar for å definere og drive utvikling av digital sikkerhet i Bane NOR mot visjonen om å være ledende på digital sikkerhet for jernbane i Europa. Vi skal tydeliggjøre og operasjonalisere hensiktsmessig styringssystem og risikostyring, etablere ønsket digital sikkerhetsadferd, bistå  forretning, systemeier og prosjekter med å oppnå akseptabel risiko, og effektivt oppdage og håndtere sikkerhetshendelser på en slik måte at forretningsmessig konsekvens reduseres.

Som sjefsarkitekt for digital sikkerhet i Bane NOR vil du være med på et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge og sikre en forsvarbar nasjonal kritisk digital infrastruktur.  

Hos oss får du mulighet til å jobbe i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag som tilrettelegger for togfremføringen i det ganske land! Jernbanen gjennomgår nå en stor modernisering, og sammen med viktige utbyggingsprosjekter skal digitalisering og ny teknologi sørge for bedre punktlighet, økt pålitelighet og sikkerhet, og et viktig bidrag i klimakampen. Vår nye sjefsarkitekt for digital sikkerhet blir en nøkkelressurs i å sørge for at vi har en forsvarbar nasjonal kritisk digital infrastruktur med de riktige sikkerhetskapabilitetene som bidrar til en effektiv, stabil og sikkerhet. infrastruktur.

Vi ønsker å gi deg som kandidat et større innblikk i hva denne jobben innebærer. Om du er nysgjerrig på å vite mer, kan du lytte til podkast hvor Tom Remberg, CISO i Bane NOR, deler sine tanker om hva som kreves i denne rollen. 

Podcast med CISO Tom Remberg

Viktigste ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

Rollen vil være en sentral pådriver i å sørge for at BaneNOR får standardiserte sikkerhetskapabiliteter inn i og på tvers av flere større initiativer fra blant annet OT-infrastruktur til skytjenester og datadrevne forretningstjenester. 
Innen stillingens ansvarsområde er du pådriver med helhetlig ansvar for premissgiving, opplæring, rådgiving, oppfølging og kontroll, med hovedfokus på støtte til linjen. 
Ønsket profil har gjerne infrastruktur- og driftsbakgrunn, og har flere års overførbar erfaring fra prosjekter eller drift i større, komplekse organisasjoner. 

Stillingen inngår som del av avdelingen Digital Sikkerhet og oppgaver innen eget ansvarsområde vil kreve stor grad av samhandling og koordinering internt i avdelingen og mot andre enheter og nøkkelpersoner i organisasjonen. Digital Sikkerhet har et samlet ansvar for å levere på det oppdrag som ledelsen har gitt oss og i henhold til de prioriteringer som er gjort. En vil måtte bidra på områder og med oppgaver på områder innenfor digital sikkerhet som ligger utenfor stillingens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.  

Personlige egenskaper

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

Ta gjerne kontakt med Mona (mona@meyerhaugen.no)  eller Daniel (daniel@meyerhaugen.no) hos MeyerHaugen AS, for en uformell og konfidensiell prat om rollen.