MeyerHaugen

CargoNet AS er heleid av Vygruppen og er Norges største godstransportør på jernbane. Godstransport på jernbane er et viktig satsingsområde i samferdselssektoren. Gods på bane er en vinner for miljøet. Mindre tungtransport på veiene gir bedre plass på veiene, øker trafikksikkerheten og reduserer veislitasje, svevestøv og spredning av mikroplast. Våre tog frakter alt fra dagligvarer og post til tømmer, malm og flydrivstoff. Vi kjører mellom godsterminaler i både Norge, Sverige og Danmark, og tilbyr kombinerte transporter, systemtogløsninger for industrien og terminaltjenester. CargoNet har ca. 400 medarbeidere fordelt på terminalansatte, lokomotivførere og administrativt ansatte på hovedkontoret i Vys lokaler i Oslo. CargoNet omsatte for om lag 1 milliard kroner i 2021

Vi søker nå etter en dreven HR direktør som skal ha sentral rolle i ledelsen av selskapet og ta et særlig ansvar for å videreutvikle organisasjonen og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø i CargoNet. Rollen har et dedikert ansvar for å sikre HR-leveransene tilpasset CargoNet sitt behov og situasjon. 

Stillingens innhold og ansvarsområder
Som HR-direktør vil du jobbe som del av selskapets ledelse og rapporterer til administrerende direktør. Du vil spille en verdifull rolle i utviklingen av selskapet. Vi ser etter deg som vet at HR kan bidra til lønnsomhet, og som ønsker å jobbe for et mer bærekraftig samfunn i et tverrfaglig miljø.

Lytt til podcasten i lenken under, så får du mer informasjon om stillingen: Stillingspodcast – HR Direktør

 

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Vi tilbyr