MeyerHaugen

Ett av Vygruppen sine virksomhetsområder er tog med ca. 3000 medarbeidere og en omsetning på 7 900 MNOK. I Norge har togvirksomheten fått en ny rolle. Der VY tidligere eide stasjoner, tog og billettsystemer er de i dag en av flere togoperatører som konkurrerer om å få kjøre togene. Vy konkurrerer også om å få kjøre togene i Sverige. Togvirksomheten i Vy omfatter lokaltog, intercitytog og regiontog. I Norge utgjør dette 16 togstrekninger hvor selskapet har ansvaret for persontransport for Bergensbanen, jernbanestrekninger på Østlandet og Gjøviksbanen. I Sverige opererer Vy fra Kiruna i Lappland i Nord til Hässelholm i Skåne i Sør. Med selskapets stadige utvikling og togvirksomhetens nye rolle i et konkurranse– og anbudsutsatt marked søker Vy Tog en ny Business Controller for togvirksomheten i Vest.Stillingen som Business Controller Vest er underlagt økonomi i Oslo, men inngår i et hyggelig arbeidsmiljø i Vy tog Vest sine lokaler på Jernbanestasjonen, midt i Bergen sentrum. Vy tog Vest består av nærmere 240 ansatte fordelt på våre stasjoneringssteder Voss, Flåm, Ål, Oslo og Bergen, hvor også de fleste i administrasjonen sitter. Den vakre Bergensbanen, Vossebanen og lokaltogene mellom Bergen og Arna, i tillegg til den spektakulære Flåmsbanen, er våre togstrekninger. Reising til hovedkontoret i Oslo må påregnes.

Stillingen
Vy ser etter en forretningsorientert og faglig sterk Business Controller som blant annet vil ha ansvar for Vy tog Vest. Stillingen er en faglig utfordrende stilling som involverer mange kontaktpunkter. Rollen vil jobbe tett med de andre funksjonene innenfor persontog-området samt flere sentrale områder i konsernet. Du vil få et bredt nettverk i Vygruppen og vil være et viktig kontaktpunkt for interne og eksterne interessenter. og følge opp kontraktene med oppdragsgiver, kunder og leverandører.
Vi er på utkikk etter deg som blir trigget av å bidra til vekst, lønnsomhet og fornøyde kunder og som har en kommersiell tilnærming til leveransen. Du er også opptatt av å bygge effektive rapporteringsrutiner og prosesser og jobbe med kontinuerlig forbedring.  Rollen er sentral for utvikling og utarbeidelsen av forretningsplan, prognose og finansielle mål samt styrings- og beslutningsunderlag for forretningsenheten.

Arbeidsoppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Hva kan Vy tilby?

For ytterligere informasjon om Vy se www.vy.no eller lytt til podcasten hvor vi har intervjuet Ina Reksten og Marte Hanssen Petershagen om rollen – Stillingspodcast
Ta gjerne kontakt med Øystein Gjuvsland – 991 10 955 eller Charlotte Rendalsvik – 922 01 410. 

Send søknad med CV snarest og senest innen 09.03.2023. Vi behandler søknader løpende frem mot fristen.