MeyerHaugen

Bane NOR jobber hver dag med å utvikle, bygge, drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet. En sentral faktor for at vi skal lykkes med denne jobben er at vi finner de rette personene til hjelpe oss med dette samfunnsoppdraget. Vi skal knytte mennesker, byer og næringsvirksomhet sammen ved bruk av vår miljøvennlige jernbaneinfrastruktur. I et krevende landskap og med nye teknologier trenger vi hjelp til å modernisere Bane NOR.

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.
 
Vi har gjennom de siste årene bygget opp vår IKT-satsing ved å etablere et sterkt fagmiljø for IT prosjektledere, arkitekter, systemutviklere og testledere. Det er økt fokus på å sikre intern kompetanse og tilgjengelighet innenfor IT-prosjektstyring, og vi skal derfor ansette enda flere dyktige prosjektledere på junior og senior nivå, som kan hjelpe oss med å lede samfunnsnyttige prosjekter.

Avdelingen IKT Forretningstjenester utvikler, leverer og forvalter krevende og komplette IT-tjenester til hele verdikjeden i Bane NOR. Vi leverer in-house og hyllevare, og opererer i prosjekt og smidig utvikling. I dag er vi totalt 350 kolleger som har det samlede ansvaret for alle IKT-tjenester i Bane NOR.

For å gi deg bedre informasjon om hva stillingene egentlig går ut på og hva du kan forvente deg i jobben har vi spilt inn en podkast med Seksjonsleder IKT Prosjekt og tjenesteutvikling Linn Veronica Watle. Link: https://L2W.no/ddo4

Du vil få muligheter til å jobbe med følgende oppgaver:
Som IT prosjektleder i Bane NOR vil du få muligheten til å lede spennende prosjekter med ulikt omfang, samt bidra til videreutvikling av både avdelingen og prosjektstyringsprosessene. Du vil få stor variasjon i prosjekter, fra implementering av nye systemer innen forretningsstøtte til  utviklingsprosjekter som støtter oppunder kjernevirksomheten vår; sikker og forutsigbar togframføring. Her finner du prosjekter som venter på alle nivåer, og vi ønsker å tilpasse prosjekter som interesserer deg.  Ønsker du å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag så ønsker vi deg med på laget til å:

Vårt løfte til deg
Vi kan love deg en jobb i et trivelig og fagsterkt miljø, med eierskap til sentrale prosesser som vil påvirke den digitale reisen i selskapet. Faglig utvikling er viktig for oss og vi er opptatt av å ta del i seminarer og konferanser, i tillegg til kurs og sertifiseringer. Vi er også opptatt av en sunn balanse mellom arbeid og fritid, og skal gjøre vårt beste for å sikre at du lykkes og trives hos oss. Ved å jobbe i Bane NOR får du:

Litt mer om hvem vi ser for oss:
Vi tror at en god teknisk bakgrunn og interesse for ny teknologi gir gode forutsetninger for å lykkes i denne rollen. Du må også sette pris på tett samarbeid på tvers av selskapet med tanke på identifisering av nye utfordringer og forankring til prosjekter. Vi tror følgende egenskaper og erfaring er relevante for å lykkes og trives i rollen:

Det er viktig for oss at du har erfaring med IT prosjektledelse, og er vant til å jobbe med både etablerte og nyere prosjektstyringsprosesser. Du ønsker å ta et helthetlig ansvar for prosjektgjennomføringen, samtidig som du kan utvise skjønn og har en praktisk tilnærming til oppgaveløsning. Vi ønsker prosjektledere som kan bidra til å øke samarbeidet i Bane NORs eksisterende prosjektledergruppe og øke samhandlingen med utviklermiljø og tjenesteteam (produktteam), noe som fordrer at du trives med relasjonsbygging og kompetansedeling. Om du har interesse for smidig prosjektledelse vil du kunne ha stor påvirkning på forbedringsarbeidet vårt.

Senior prosjektleder

Junior prosjektleder

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må indentifisere deg med våre verdier som er åpne, respektfull, engasjert og nytenkende.

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Ta gjerne kontakt med Martine (martine@meyerhaugen.no) eller Ida (ida@meyerhaugen.no) hos vår rekrutteringspartner MeyerHaugen AS, for en uformell og konfidensiell prat om rollen.

Søknadsfrist: 3 uker