MeyerHaugen

KLPs samfunnsansvar er å levere trygg og konkurransedyktig pensjon på en ansvarlig og bærekraftig måte. En viktig del av dette er å sikre at KLPs virksomhet drives i samsvar med lover, regler og etiske standarder – og at virksomheten har god styring og kontroll på leveranser til kunder og pensjonister.   
 

Compliancefunksjonen i KLP bistår KLPs ledelse og ansatte i dette arbeidet og har som ambisjon å være en verdifull sparringspartner for ledelsen samt å være en effektiv og kompetent fagavdeling.  
 

For å lykkes i stillingen er det viktig at du er en positiv, serviceinnstilt og engasjert person som liker å dele kunnskap med andre, og at du har en høy faglig og personlig integritet. Du er løsningsorientert og god til å skape relasjoner og samarbeide godt på alle nivåer i organisasjonen. Du har erfaring fra tilsvarende rolle og et ønske om å tilføre verdi til virksomheten gjennom compliancefunksjonens arbeid. 
 

Dine ansvarsområder

Vi ønsker gjerne at du har

Vårt løfte til deg 
Vi kan love deg en jobb i et inkluderende og spennende arbeidsmiljø hvor du får muligheten til å bryne deg på faglige problemstillinger innenfor dyktige fagmiljøer i hele konsernet. Arbeidsmiljøet er uformelt, men profesjonelt, og med store muligheter for å være med å påvirke retning videre.

Ønsker du å vite mer? 
Vi ønsker å gi deg et lite innblikk i hvordan det er å jobbe i KLP. Derfor har vi intervjuet konsernsjef Sverre Thornes og konserndirektør for virksomhetsstyring Ida Mo, om hva som kreves i jobben, og hva KLP ser etter når de gjør denne rekrutteringen. Hør intervjuet HER
 

Noe du lurer på? 
Ta kontakt med våre rådgivere i MeyerHaugen Ingrid Sæthre på Ingrid@meyerhaugen.no (942 87 344) eller Charlotte Rendalsvik på charlotte@meyerhaugen.no (401 97 967) for en konfidensiell og uforpliktende prat.