MeyerHaugen

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er en sentral aktør i nasjonalt sikkerhetsarbeid. Vi skal gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler. NSM er en av de tre hemmelige tjenestene i Norge.

Vi søker nå etter deg som vil lede og videreutvikle deteksjonsmiljøet i NSM som Seksjonsleder for deteksjon. Vi ser etter deg som evner å håndtere en hverdag hvor hendelser og operative behov må ivaretas, kombinert med langsiktig og strategisk arbeid. Du er en trygg, inkluderende og samlende leder som evner å motivere, støtte og utvikle dine ledere og medarbeidere. 

For at du skal kunne bli bedre kjent med NSM og stillingen det rekrutteres til, har vi spilt inn en stillingspodcast.

Arbeidsoppgaver:

Kvalifikasjoner:

Personlige egenskaper:

 Vi kan tilby:

Stillingen er plassert i stillingskode 1211 og lønnes i spennet 765 600 kr – 1 024 200 kr. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner og arbeidserfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til Strengt Hemmelig / Cosmic Top Secret, noe som betinger norsk statsborgerskap.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

I løpet av 2024 skal NSM flytte til Fornebu, og her vil vi få nye og moderne lokaler. På Fornebu er det et godt kollektivtilbud i tillegg til at NSM kan tilby parkeringsmuligheter.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.