MeyerHaugen

I KLP gjennomfører vi nå noen av de største digitaliseringsløftene i bransjen for å levere mer verdi til våre kunder og øke vår interne effektivitet. Våre store ambisjoner og høye endringstakt fordrer endringer i hvordan vi som teknologiorganisasjon jobber hva vi trenger av kompetanse og hvordan vi skal utføre hvilke oppgaver. Vi gjennomfører nå flere store endringsinitiativer i parallell som krever samspill, systematikk og en strategisk utvikling mot morgendagens kompetanse. For å få til dette på en måte som engasjerer og motiverer alle våre kolleger, må vi sikre gode, transparente endringsprosesser med god styring og tydelig fremdrift.

I KLP Teknologi trenger vi nå å styrke laget i området Strategi og transformasjon med ny kapasitet og kompetanse. Vi ser derfor etter en rådgiver innen fagfeltet endringsledelse med god strategisk forretningsforståelse og erfaring med å drive strukturerte endringsprosesser i større teknologiorganisasjoner.
 

Ønsker du å vite mer om stillingen? Vi har intervjuet leder for Strategi og Transformasjon, Janicke Falkenberg, som deler mer innsikt om jobben og hva KLP ser etter i denne rekrutteringsprosessen: https://on.soundcloud.com/EHf5N 
 

Sentrale arbeidsområder:

 

Suksessfaktorer vi tror er viktig for at du skal lykkes i rollen:

Er du nysgjerrig på morgendagens teknologi og arbeidsprosesser, og motiveres du av å drive ulike endringsinitiativer som kan bidra til å videreutvikle KLP? Vi tror at nøkkelen til suksess i denne rollen ligger i dine gode samarbeidsevner og din solide organisasjonsforståelse. Du har en ryggsekk av teori og modeller, men har også vært med å få til endringer i virkeligheten. Du er proaktiv, nysgjerrig, god til å kommunisere, og evner å få til endringer sammen med andre.
 

Ønskede kvalifikasjoner:

 

Vi kan tilby deg: 

Dersom du har spørsmål til stillingen, ta gjerne kontakt med Ida Charlotte Fehn, ida@meyerhaugen.no, 93437717 eller Ingrid Sæthre, ingrid@meyerhaugen.no, 94287344. Søknadsfrist: 15. september.
 

Om arbeidsgiveren:

KLP Teknologi er teknologieksperten som best forstår KLP sin forretning. For å realisere KLPs strategi er vi avhengig av høy teknologisk kompetanse i kombinasjon med forståelse for forretningsområdene. KLP Teknologi består av rundt 150 ansatte fordelt på ulike områder. Alle som jobber hos oss er på hver sin måte/med hver sin bakgrunn en del av vårt mangfold. Vi er opptatt av at alle skal behandles med likeverd og respekt og i KLP skal alle få lov til/ha mulighet til å være den de er. Vi har troen på at et arbeidsliv preget av likestilling og mangfold gjør at vi sammen skaper innovasjon, vekst og verdiskaping.