MeyerHaugen

Ledig stillinger
Bane NOR

Bane NOR

Vil du være med på en av de større digitaliseringsinitiativene i Norge?

Hos oss får du mulighet til å jobbe i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag som tilrettelegger for togfremføringen i det ganske land! Jernbanen gjennomgår nå en stor modernisering, og sammen med viktige utbyggingsprosjekter skal digitalisering og ny teknologi sørge for bedre punktlighet, økt pålitelighet og sikkerhet.

Tidenes jernbanesatsing skjer nå. For å løse morgendagens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte har vi behov for flere dyktige ansatte. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.

Podcast med Bane NOR

For å gi deg en bedre forståelse av Bane NOR, kulturen og samfunnsansvaret, så har vi spilt inn en podcast med konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Det er også spilt inn podcast med hver seksjonsleder, knyttet til de ulike stillingene. Disse podcastene finner du i hver enkelt stillingsannonse.


Lytt til podcast med konsernsjef, Gorm Frimannslund.

Ledig stillinger

Vil du lede spennende og samfunnsviktige IT-prosjekter? Som IT prosjektleder i Bane NOR vil du få muligheten til å lede spennende prosjekter med ulikt omfang, samt bidra til videreutvikling av både avdelingen og prosjektstyringsprosessene. Du vil få stor variasjon i prosjekter, fra implementering av nye systemer innen forretningsstøtte til utviklingsprosjekter som støtter oppunder kjernevirksomheten vår; sikker og forutsigbar togframføring. Her finner du prosjekter som venter på alle nivåer, og vi ønsker å tilpasse prosjekter som interesserer deg.

 

Les mer om stillingen.

Har du lyst til å bli med på en av Norges største digitaliseringsinitiativer, men fant ikke den perfekte stillingen på denne siden?  

Send oss gjerne din åpen søknad til:
kontakt@meyerhaugen.no

Vi søker en engasjert og gjennomføringssterk teamleder til en tjenesteansvarligrolle for tjenesteteam Kundeinformasjon i IKT-avdelingen. Som tjenesteansvarlig får du ansvar for å lede tjenesteteamet som skal sikre tilfredsstillende drift, forvaltning og videreutvikling av Kundeinformasjons-tjenesten. Denne består av flere ulike applikasjoner som skal sikre god informasjon til de reisende.

Søknadsfrist utløpt.

Motiveres du av å jobbe med de nyeste teknologiene og jobbe tett på kunden i et faglig sterkt miljø? Da kan dette være rollen for deg. 

Som Senior Solution Architect vil du jobbe med spennende og utfordrende oppgaver i grensesnittet mellom operasjonell teknologi, informasjonsteknologi og forretning. Du vil få mulighet til å jobbe agilt i et sterkt fagmiljø og kunne bidra inn i nye utviklingsprosjekter hos Bane NOR.

Søknadsfrist utløpt.

Har du øyet for data og analyse? Da kan du bidra til at våre reisende får en hverdag som går på skinner!

Bane NOR jobber hver dag for å sikre videre utvikling og digitalisering i selskapet, dette for å kunne skape en smidig hverdag for togreisende i hele landet. I et krevende digitalt landskap og med nye teknologier, trenger vi hjelp til å modernisere, identifisere og strukturere dataen i selskapet. Nå skal vi ansette flere dyktige teamledere innen Data Science som kan hjelpe oss med å få til dette på en god måte.

Søknadsfrist utløpt.

Som virksomhetsarkitekt i Bane NOR, vil du være med på noen av de større digitaliseringsinitiativene i Norge.Hvis du har jobbet med å sette retning for virksomhetsarkitektur og har lyst til å påvirke virksomhetens de facto strategier kan rollen være rett den rette for deg.

 


Søknadsfrist utløpt.

Vi søker en person som målrettet kan bidra ut i organisasjonen med sin faglige ekspertise, samt gi rådgivning og forretningsstøtte relatert til IAM og bruken av systemløsningen.


Søknadsfrist utløpt.

Du vil få ansvaret for å videreutvikle prosess og metodikk rundt tjenesteteam og prosjekter, samt bidra til koordinering på tvers for å sikre best mulig samlet leveranse fra IT. 

 

Søknadsfrist utløpt.

Vi søker en teknisk sterk – og erfaren ressurs som ønsker en synlig rolle der det forventes at man er en faglig ledestjerne.

 

Søknadsfrist utløpt.

Vår nye Leder for sikkerhet & arkitektur har primærfokus å sette digital sikkerhet på dagsorden, samt påse at sikkerhet kommer tettere på forretningssiden i Bane NOR.

 

Søknadsfrist utløpt.

Bane NOR setter sikkerhet høyt i alle ledd og jobber kontinuerlig med en aktiv bevisstgjøring og kompetanseheving internt i selskapet, derav blant annet relatert til IAM og sikkerhet rundt bruken av tekniske løsninger. 

 

Søknadsfrist utløpt.

Leder Operativ sikkerhet vil jobbe med å lede utvikling og operasjonalisering av sårbarhetshåndtering, sikkerhetsovervåkning og håndtering av digitale sikkerhetshendelser i tett samarbeid med våre partnere, systemeiere og IT-driftsmiljøene.

Søknadsfrist utløpt.

I et krevende landskap, og med nye teknologier, trenger vi hjelp til å modernisere bedriften. Nå skal vi ansette Fullstack SharePoint/ .NET-utviklere som skal være med på å  videreutvikle vår SharePoint-løsning.

 


Søknadsfrist utløpt.

Domenearkitekt Bane NOR

Bane NOR befinner seg i etablering- og konsolideringsfase av en enhetlig dataplattform, for å bedre struktur og dataflyt i organisasjonen. En sentral faktor for at vi skal lykkes med dette er at vi finner de rette personene til å hjelpe oss med denne prosessen. I et krevende digitalt landskap og med nye teknologier, trenger vi hjelp til å modernisere, identifisere og strukturere dataen i selskapet. Nå skal vi ansette en domenearkitekt A&I som kan hjelpe oss med å få til dette på en god måte.Søknadsfrist utløpt.

Som vår nye sjefsarkitekt for digital sikkerhet blir du en nøkkelressurs i å sørge for stabilitet – og sikkerhet i driften av nasjonal kritisk infrastruktur.

 

Søknadsfrist utløpt.

Kan du ta ansvar for videreutvikling av vår Power Platform, og bygge opp ditt eget team?

Vi ser for oss at du er utholdende og god til å drive prosesser. Vi tror du er pragmatisk nok til å balansere riktig mellom sikkerhet og effektivitet, og samtidig trygg nok til å være tydelig når det trengs.Hvis du motiveres av å utvikle et konsept, bygge ditt eget team og bidra til det norske folk, da vil vi veldig gjerne snakke med deg. Har du en bakgrunn fra ledelse og IT, med spisskompetanse på Microsoft Power Platform bør du lese videre.

Søknadsfrist utløpt.

Bane NOR skal videreutvikle sitt IKT tjenesteteam for utbygging, og har høye ambisjoner på området. Vi ser etter en ny kollega som kan være drivende i å utvikle teamet knyttet forvaltning og utvikling av digitale verktøy som støtter utbygging i Bane NOR. 

 

Søknadsfrist utløpt.

Vår nye .NET-utvikler vil få en bred eksponering for ulike avdelinger – og prosjekter i Bane NOR. Vi ser for oss at du blant annet vil få jobbe med smart vedlikehold, kundeinformasjonsprogrammet (KIP), inn mot vårt sharepoint-team eller med helt nye prosjekter vi ser på.

Dersom du motiveres av en autonom utviklerrolle med stort fokus på kundenære løsninger, kan dette være rollen for deg! 

Søknadsfrist utløpt.