MeyerHaugen

Frelsesarmeen, IT – Leder

Samtale med Hallvard Eidheim og Lars Lunde om rollen som IT-leder i Frelsesarmeen