MeyerHaugen

Gjensidige Privat – Forretningsutvikler

Intervju med Kim Wikan Barth og Rene Fløystøl om rollen som forretningsutvikler i Gjensidige Privat