MeyerHaugen

Tine – Tjenesteansvarlig, Produksjonsplanlegging

Intervju med Espen Klinge Jørgensen om rollen som Tjenesteansvarlig Produksjonsplanlegger i Tine