MeyerHaugen

ERP Kjerneplattform – Ansvarlig

Samtale med Jan Einar Aarøe og Anne Christina Bjørvik om rollen som ERP Kjerneplattformansvarlig i Veidekke